Нова тема: über-setzungen

Пейо и неговата любов към немския ми напомниха, че още не съм публикувал превода си на Ohne dich.

Ще го направя скоро, може би още тази седмица. А дали Setzung-ите ще са über, вие ще кажете. 🙂

Leave a Reply