Апостолът

[[popup:vasil_levski.jpg:(thumbnail)::center:1]]

Странна улица….

4 responses to “Апостолът”

 1. Mordred

  Много при�?тно напомн�?не – имената �?а про�?то етикети, празни, ако не �?а закачени към човек или иде�?. �? пон�?кога етикетите �?а различни изгледи към едно и �?ъщо – Павел или Савел? Ии�?у�? или Варава? (хм, тука малко �?транно може да звучи, ама виж какво значи “Варава”). �?е�?ъмнено и Игнатий е копн�?л да бъде Лев�?ки (“Мана�?тирът те�?ен за мойта душа е” и т.н.).

 2. Bee

  С�?каш �?лучайната грешка в едно име показва недву�?ми�?лено колко объркани можем да бъдем ние хората, колко аб�?урдни неща у�?п�?ваме да натворим, до каква �?тепен колебанието, безпътицата и хао�?ът �?а завладели ми�?ленето, ежедневието и начина ни на живот. И в�?е пак не би ми било в�?е едно дали ме наричат �? името, което но�?�? от рождението �?и на�?ам или �? н�?какво друго, което повече �?е харе�?ва на н�?кого. Дали и �? улицата не е така?!

 3. Мордред

  По въпро�?а за “и�?тин�?ките” имена, горещо препоръчвам книгата “Магьо�?никът от Землемори�?” (+продължени�?та). �?з �?ъм в подобна позици�?, почти в�?ичките ми при�?тели ме наричат Мордред, за мен това е не по-малко и�?тин�?ко име от кръщелното ми. В крайна �?метка имената �?а �?имвол за обекта, ако това не предизвиква грешно предадена информаци�?, какъв е проблема?

 4. �?уша

  Твърде възможно е младото поколение да не знае, че Лев�?ки е бил наричан и �? други имена. Много любопитно как �?е адре�?ира коре�?понденци�?та и как �?е оправ�? пощен�?ки�?т �?лужител. �? какво ли би �?и поми�?лил един чужденец?

Leave a Reply to Bee Click here to cancel reply.