Специална вечер…

[[image:special_evening.jpg:Специална вечер…:center:0]]

[на една приятелка…]

3 responses to “Специална вечер…”

 1. tataf

  Дебнем жен�?ки �?пални от от�?рещното дърво а?
  😉

 2. Владо

  Tataf, н�?как �?е над�?вах точно ти като из�?вен е�?тет, да оцениш �?нимката, като нещо от рубриката “Моменти”, а не �?амо воайор�?кото в не�?…
  Заглавието е “Специална вечер…”, защото �?палн�?та изглежда не е �?амо жен�?ка 🙂

 3. Bee

  Когато илюзи�?та е нещо кра�?иво и не вреди на околните, в�?ички �?е у�?михват на хитрината, ко�?то �?а разкрили. И зна�?т, че не това е и�?тината, но пак им е хубаво. Кого го е грижа дали това е луната, дали н�?къде вътре двама души �?е обичат, притихнали в мрака на уединението �?и… или н�?кой �?амотен д�?до дреме пред телевизора, при�?вива очи, вперил взор в пожълт�?лата �?нимка на покойната �?и �?ъпруга. Поне отвън в�?ичко изглежда наред, нав�?ва романтични ми�?ли и наченки на зави�?т. Другото е без значение. Или напротив?…

Leave a Reply