Убива ли училището креативността?

2 responses to “Убива ли училището креативността?”

  1. Сашо

    Това заглавие ми напомн�? на едно друго във в. “24 ча�?а” – “Пре�?�?тъпник пре�?ледва полици�?та”.
    �? клипчето така и не го гледах ц�?лото, но и това ще �?тане.

  2. Владо

    Гледай го. Заглавието �?и е �?ъв�?ем в ред. О�?вен ако не �?и по-филолог от мен.

Leave a Reply