Не си седял гладен…

Това съм го чувал от дядо ми, от баща ми, от други хора. Нормално – войната, социализмът, преходът – все години на глад.
Миналата седмица обаче го чух от човек по-млад от мен. Вярно не много, но все пак по-млад.

Дойде ми множко.

Откъде някой по-млад от мен знае дали съм седял гладен или не? И защо трябва да е лошо, че някой не е “седял гладен”? Ми UNICEF (например) се борят против глада с години.

“Не си седял гладен” е универсален аргумент – може да се прилага във всякакви спорове без значение каква е темата. Чуете ли го, знайте че разговорът е безсмислен.

11 responses to “Не си седял гладен…”

 1. LeeAnn

  Страхотна иде�? да категоризираш и �?и�?тематизираш клишетата. и много полезно.

  Специално това клише “не �?и �?ед�?л гладен…” е едно от тези, които ме дразн�?т най-много, о�?обено ако �?а казани от човек, който иде�? �?и н�?ма каква �?ъм и каква �?ъм �?ед�?ла 😉
  Според мен, използването на конкретно този израз е зов за помощ… За мен, човекът, който го казва е неща�?тен и изтормозен и и�?ка да �?е оплаче, но не знае как и на кого, а ако не е такъв, значи про�?то е до�?та глупав и разговорът наи�?тина може да �?е окаже без�?ми�?лен 🙂

 2. Владо

  Мер�?и!

  И аз �?м�?там, че е изтормозен човекът, който го използва, но дали и�?ка да �?е оплаче не �?ъм �?игурен. По-�?коро да �?е похвали. �?ай-вече обаче, да обори �?илен аргумент на от�?рещната �?трана �? удар под по�?�?а.

 3. LeeAnn

  �?е ми�?л�?, че подобен израз може да е удар, а още по-малко пък под по�?�?а. Бих използвала нещо такова, ако наи�?тина, ама �?�?ИСТИ�?�? н�?ма какво да кажа, а мнооого �?е налага нещо да кажа. че�?тно казано, бих замълчала, вме�?то да кажа точно това…
  но.. “разни хора, разни идеали” 😉
  хи-хи, клишенце от мен за колекцийката ти 😉

 4. Владо

  Ха 🙂
  �?вно �?и го �?рещала в различен контек�?т. При мен означаваше точно това, което �?ъм напи�?ал. Явно и контек�?тът �?е нуждае от кла�?ификаци�? и �?и�?тематизаци�?. Къде ли ще му излезе кра�?т?? 🙂

  Благодар�? за попълнението в колекци�?та! 🙂

 5. LeeAnn

  🙂
  Друго, което мраз�?:
  “Първо работата, по�?ле удовол�?твието”

  Тук н�?ма �?ъмнение за контек�?та, нали? ;);););)

 6. Владо

  Кандидат-�?тудент�?ка кампани�?? 🙂

  Тогава май беше “Първо задължени�?та, по�?ле удовол�?тви�?та.” 🙂

 7. LeeAnn

  Eee… вече не помн�?…

  оф топик:
  роден на 13, в петък?

  и аз, и аз :))))

 8. Владо

  ако е юни – знам годината :)?

 9. LeeAnn

  не, авгу�?т 😉
  познай годината 😉

 10. Владо

  Ем… н�?маше да позна�?. Щ�?х да кажа 82 по груби изчи�?лени�?, но �?и намерих пищовче в мрежата 😉

 11. LeeAnn

  е, това не е много че�?тно… 😉

Leave a Reply