Firefox Toolbar Merging

Има доста разширения за Firefox, като някои представляват цели toolbar-ове, смного бутони в тях. Ако инсталираме Google Toolbar например, ето какво получаваме:

Google Toolbar

Колко от тия бутони бихме ползвали ежедневно? И защо имаме още веднъж поле за Search?
30-те пиксела от височината на екрана, които заема toolbar-ът стават мъртво пространство, което иначе би било на разположение за съдържание на страниците, които browse-ваме.

Ако добавим още един-два toolbar-a положението става трагично защото тогава се губят още толкова пъти по 30 пиксела и нуждата от scroll става ежестранична. Разбира се всеки toolbar може да се скрива и показва през менюто View -> Toolbars, но това е досадно.

Онзи ден случайно открих, че елементи от тия toolbar-ове могат да се местят в основния toolbar (още наречен “Navigation toolbar”) или в който и да е друг toolbar, също както се местят стандартните бутони: View -> Toolbars -> Customize. Хващаш си бутоните, които ти трябват, дърпаш ги, където ти е удобно, и после махаш всички излишни toolbar-oве.

Ето пример за един компактен Firefox, оставящ максимално място за съдържание, запазвайки удобствата на разширенията:

ff-toolbars.jpg

Забележете PageRank елемента в средата, който по принцип е част от Google Toolbar.

�?ад�?вам �?е да е било полезно.

Leave a Reply