Flasher Factory

Flash най-накрая се превърна в това, в което толкова време очаквах да се превърне. В момента технологията е абсолютен boom.

Логично Flasher-и се търсят под дърво и камък, но под дърво и камък качество не вирее.

Последните седмици трябваше да интервюирам няколко кандидати за работа във фирмата и с едно изключение нивото беше плачевно. За нещастие изключението беше твърде младо и без много real-world опит, предстои му да завърши училище, не живее в София и т.н.

Обяви за работата има пуснати от 3 месеца и за тия 3 месеца канидатите бяха 5, като основния коз на повечето беше, че много бързо учат и схващат. Това че нямат experience можело за един месец да се навакса. Трагедия.

Казват, че най-добрият начин да си спретнеш фирма (start-up), е да направиш нещо, от което ти самият имаш нужда. После със сигурност ще се намерят други като теб, които да искат да си го “купят”.

В тази връзка си мислех дали не може да се намери бизнес-модел, в който

-опитни Flasher-и

– софтуерни фирми

– и подрастващи младежи

да си бъдат полезни едни на други.

Т.е. опитните Flasher-и да обучават подрастващите според нуждите на дадена софтуерна фирма, като накрая всичко се заплаща според успеваемостта.

ОпитнитеFlasher-и организират школа в някакъв удобен за тях и за подрастващите формат.

Възможни сценарии:

а. Опитните Flasher-и събират желаещи, които искат да се научат и ги обучават срещу някаква (не много висока) такса. След като въпросните ученици си намерят работа (с посредничеството на учителите) учителите получават някаква комисиона.

б. (по-възможнист според мен) Фирмите си дават изискванията на учителите и след определен брой месеци получават кадри отговарящи на тези изисквания. Заплащането става по същия начин – неголяма сума в началото и след това в продължение на n месеца получават по 10 % от заплатата от работодателя и от обучения служител.

Any thoughts?

2 responses to “Flasher Factory”

  1. Владо

    Ди�?ку�?и�?та е по-логично да �?е проведе на http://forums.flashbg.org/viewtopic.php?p=65585, така че коментирайте там.

    [UPDATE] Иде�?та вече �?тартира. Вижте http://vlado.gradina.net/?page_id=203 за допълнителна информаци�? и уча�?тие.

  2. [вл]ог » ActionSchool - Владимир Великов

    […] повече от година �?поделих една иде�?, �? ко�?то най-по�?ле �?е […]

Leave a Reply