Coca-Cola-та беше чудесна!

към сервитьора:

Предайте на готвача, че Coca-Cola-та беше чудесна!

хрумна ми онзи ден в един ресторант и много ми се искаше да го кажа.

Leave a Reply