Подписка против задължителната военна служба

Пред повечето университети от няколко дни се събират подписи за премахването на задължителната военна служба. Намерете време да оставите по един подпис. Същото можете да направите и на http://zaprofesionalnaarmia.msds.bg

По-скоро се съмнявам всичко това да има реален ефект, но въпреки това благодаря предварително!

2 responses to “Подписка против задължителната военна служба”

 1. Bee

  Владо, ми�?лиш ли, че тези иначе много благородни каузи �?тигат до когото / където тр�?бва? Много ми �?е и�?ка да в�?рвам, че е така и затова добав�?м и мо�? гла�? в полза на позици�?та ми, но като гледам какво малцин�?тво дей�?тва като мен, про�?то �?е отчайвам.
  �?�?как в�?е отказвам да пов�?рвам на �?тати�?тиките, �?поред които българинът не е “интернет-грамотен”, но от друга �?трана пък не намирам оправдание за о�?таналите �?ве�?тни хора, които разпалено защитават мнението �?и �?ред при�?тели, но не го израз�?ват �?вободно в подобни �?айтове и подпи�?ки.
  Уж наджив�?хме комунизма, доно�?ите, �?траховете и “единоми�?лието”, а �?е натъкваме на т�?х най-неочаквано.
  �? гла�?овете против отм�?ната на задължителната военна �?лужба е поредното доказател�?тво, че т�? тр�?бва да �?тане профе�?ионална и оптативна, както е в И�?пани�? например.

 2. tataf

  Поздравлени�? от 1 �?нуари 2008 н�?ма да има казарма!!!
  �?е в�?рвам подпи�?ката да е изиграла рол�? в решението на правител�?твото, но в�?е пак е похвално да има такива инициативи, макар че �?а партийно оцветени от МСДС.
  Обми�?л�?т да въвеждат военно обучение в училище, обаче!
  Дебилните военни не могат да преглътнат факта, че лични�?т избор е по-важен от униформата и п�?евдодълга. Военщината отказва да приеме и намал�?лото �?и вли�?ние в �?ъвременното обще�?тво и по в�?ички начини �?е �?треми да �?е промъкне и да докопа най-ценни�? ре�?ур�? – младите хора. тепърва �?лед като �?е профе�?ионализрат, ще почнат едни кампании за набиране на профе�?ионални войници, щото желаещите да �?тават войниции, не е като да �?а твърде много, незави�?имо от атрактивните �?оциални придобивки, които държавата им предлага като дву�?таен апартамент в Карлово и гол�?ма пен�?и�?, например.

Leave a Reply