Floppy Disks vs. USB-Sticks

Дне�? н�?кои у�?п�?ха да вид�?т �?лънчевото ча�?тично затъмнение.
�?з н�?мах очила.

Сетих �?е обаче, че разглобена ди�?кета �?ъщо би могла да �?върши работа.
�? разглобен USB-Stick?

Б�?х казал веднъж, че �?лед като вече има bootable USB-Sticks, не виждам �?ми�?лено приложение на ди�?кетата.

Idiot! Гледай �?и �?ега през USB-Stick-a!

2 responses to “Floppy Disks vs. USB-Sticks”

 1. една там

  Така е, в�?е �?е �?лучва да имаш нужда от нещата, които �?и отрекъл. �?ма �?лед дъжд-качулка. Изхвърл�?ш �?и �? удовол�?твие �?ъхран�?вана години наред “ди�?кета” и на �?ледващи�? ден – �?лънчево затъмнение, хукваш към контейнера, а ухилен до уши клошар, който �?ъщо �?и игнорирал до вчера, вече з�?па �?лънцето през тво�?та ди�?кета. С един удар и �?и повален два пъти.
  Поуката е от �?�?на по �?�?на, �?амо дето никой не ще да �?е поучи.

 2. Bee

  Случва �?е новите технологии да изме�?т�?т �?тарите кла�?иче�?ки неща, по които че�?то ни гони но�?талги�?. �?з например �?е на�?ладих на затъмнението през “очила” от о�?ветената ча�?т на филмова лента за фотоапарат. Мнозин�?твото отдавна е зар�?зало про�?в�?ването на фотоленти и е заменило кла�?иче�?ките апаратчета �? цифрови зверове �? гигант�?ка памет и дори е забравило какво е било преди т�?х.
  Започнахме да замен�?ме �?тарата техника �? нова, лошо �?тава, когато минем на тази практика и �?ъ�? �?тарите при�?тели. �?евинаги новото е по-доброто и надеждното.
  �?али?

Leave a Reply