Advanced ActionScript 3 With Design Patterns на български

Тези дни приключих с превода на Advanced ActionScript 3 With Design Patterns.

Soft-Press трябва скоро да го издадат. Да превеждаш и в същото време да не караш запознатия с материята читател да се чуди, каква е била дадена дума в оригинала, се оказа нелека задача.

Кодът от примерите в оригинала съдържа някои грешки и неточности, които в българското издание са оправени 🙂

Като цяло такива книги трябва да се четат в оригинал, тъй като, ако човек не знае английйки, трудно би могъл да приложи наученото от тях.

Все пак тези, които ще предпочетат да я прочетат на български, ще имат възможност да сравнят нивото си и да получат представа за това, към какъв стил на проектиране и програмиране трябва да се стремят, както и техники за постигането на този стил.

Това е. Ще пиша пак, когато книгата влезе в книжарниците.

16 responses to “Advanced ActionScript 3 With Design Patterns на български”

 1. Юлий

  Да по�?тнете като излезе. �?з �?ъм �? чел, но ми е интере�?но на българ�?ки дали ще ми ‘влезе’ по-ле�?но. Както ще ми бъде интере�?но да разбера дали в �?айта ще бъдат �?поделени и по-подробно проблеми при различните видове патерни, защото едно е да ги четеш в книга друго е да ги �?рещнеш в puremvc или cairngorm, примерно.При, което ми иде да кажа, че мо�? о�?новен аргумент, ако отида на интервю за работа ще бъде �?ъщи�? като на 89% от о�?таналите в БГ, а именно, че нищо не знам, но уча бързо (визирам един пo-�?тар по�?т в този блог). Про�?то, защото едно е да знаеш 30 или 100 урока на дребно и да можеш да решаваш дребни проблеми, но друго е да имаш ми�?лене за архитектурата на цели�? �?айт или приложение.
  п.�?. �?аправени�? коментар не и�?ка да обиди никого и има за цел да даде про�?то едно мнение отно�?но БГ и �?ctionScript.

  У�?пех на в�?ички. И ако има работа за човек, който незнае нищо, но учи бързо. �?а�?реща �?ъм :P.

 2. Владо

  Ти �?и може би този Юлий, когото �?ъм за�?ичал във flexbulgaria?
  Иначе колкото до бързото учене…, това е до�?та �?олиден аргумент по принцип, �?тига да не е един�?твен и �?тига да е подкрепен �? обективни доказател�?тва.

  (Едини�?т) проблем �? шаблоните , както б�?х принуден да преведа “patterns” в книгата, е че имат почва в �?трого профе�?ионална �?реда. Среда, в ко�?то за планиране имаш (да кажем) поне 30 % от времето, което ти е нужно за имплементаци�?. Обикновено обаче до�?та неща куцат, по проекта работ�?т по-малко хора от необходимото, �?рокът е колкото може по-кратък, гравиращи промени в хода на работата �?е прав�?т че�?то, но затова пък необми�?лено. В�?ичко това води дотам, че в н�?какъв момент на човек не му о�?тава друг избор, о�?вен да �?е опитва �? малките решени�?, за които говориш, да �?глоби гол�?мата картина. Та като на�?тане този момент, по�?ледното нещо, което може да му мине на човек през главата �?а н�?какви отне�?ени, аб�?тракни design patterns.

  �?ад�?вам �?е в�?ичко, което �?е �?лучва в ActionSchool да у�?пе�? да го направ�? до�?тъпно и online, под формата на видео, код, �?лайдове и т.н. �?езнам обаче колко време ще ни е нужно за да �?тигнем до Flex, и колко �?лед това за да �?тигнем до Cairngorm.

  Колкото до работата… ще те имам предвид. �?а�?реща ли �?и и за open-source/благотворителна такава?

 3. Юлий

  Да, пон�?кога уча�?твам в гугъл групата. �? за това, което казваш понататък предполагам е верно (аз имам �?ъв�?ем незначителен реал world expirience), но хубаво беше да има човек къде да пита за �?ериозни ООП техники на българ�?ки хора, които проекти познава и �?е �?тарае да до�?тигне.
  За работата. Ми�?л�?, че �?ериозно надцен�?ваш моите �?по�?обно�?ти. До колкото �?ъм запознат �? open source проектите изи�?кват до�?та добри познани�?, които аз ми�?л�? н�?мам, но пък от друга �?трана немога да откажа, про�?то защото немога. Едно евентуално мое предложение е да ми �?танеш дето �?е вика да�?кал, при което ще има конкретни задачи, които аз ще тр�?бва да по�?тигна (да кажем за тези проекти за които говориш), а ти преди това евентуално ще ми даваш напът�?тви�? как да ги по�?тигна, а по�?ле ще оправ�?ш бакиите и аз ще виждам как �?е прави. За �?ъжаление не живе�? в Софи�?, за да идвам на кур�?а, който водите ти и твоите хора, така че �?е над�?вам работата да върви ди�?танционно. В зам�?на ти предлагам да ти викам “Да�?кал”. Добре звучи! “Да�?кал Владимир Великов – каза това, Да�?кал Владимир Великов – направи онова.” Както и ако на по-къ�?ен етап ми намериш работа де�?�?тъка, за който говориш в другите по�?тове в продължение на ‘n’ ме�?еците (�?тига да �?е разберем за value-то на ‘n’).
  Горе �?поментатото е �?амо предложение и не цели да налага мнение или начин на работа, какато и да обиди н�?кого.
  Чао.И �? най-добри намерени�?.

 4. Владо

  Ми�?л�?, че open source може да бъде в�?ичко и не е нужно да е на ко�?миче�?ко ниво. То затова е и open source, за да могат другите да помагат �? по-добри идеи и умени�?. �?е е нужно и да �?и непременно ненапреднал, за да имаш нужда от помощ. �?з �?ъшо имам много да уча и, както беше казал един фило�?оф, колкото повече �?е разшир�?ва окръжно�?тта на познанието ти, толкова по-гол�?мо незнание виждаш отвъд.

  “Да�?кал” не е опи�?ание на това, което и�?кам да бъда. �?�?мам и �?амочув�?твието на в�?езнаещ, н�?ма и как да го придоби�?. Имам н�?какви знани�? и �?ъм готов да ги �?подел�?. Опитът, който имам показва, че дори това да подшушнеш на н�?кого, кой е правилни�?т code editor, е до�?татъчно, за да му даде �?ериозен тла�?ък. Та така… ако мога да �?ъм полезен, чуде�?но.

  Колкото до ди�?танционни�? проект… на теори�? н�?мам нищо против, но ми�?л�?, че н�?ма да получиш до�?татъчно мотиваци�?.

  Де�?�?тъкът е �?тара фило�?офи�?… във формàта, който предложих в по�?та за ActionSchool, той лип�?ва. Ми�?л�?, че �?амо би порочил нещата. �?ко нещата �?ъ�? школата потръгнат, ще има материали на �?траницата (ко�?то �?ъщо още не е започната)… та обаждай �?е тук на блога и там. Сигурен �?ъм, че ще изми�?лим нещо, поне на мен не ми лип�?ва желание.

 5. Юлий

  OK. У�?пех на ‘�?ctionSchool’ и дано �?е получи добър обмен на знание. A за о�?таналото ми�?л�? времето ще покаже.

 6. bLaf

  Определено ще �?и куп�? книгата(макар, че и аз �?ъм �? чел на англий�?ки). Дано излизат повече книги отно�?но AS3.

 7. Мартин

  мога ли да попитам да ли книгата вече е из книжарниците ???

 8. Владо

  �?е, без да звучи не-както-тр�?бва… абонирай �?е за rss-a ми. Ще пу�?на два реда, като �?е по�?ви.

 9. Мартин

  Владо и�?кам да кажа нещо. Браво и ЕВ�?Л�? за хората като теб признавам не знам перфекно англий�?ки и не го разбирам в�?е още както тр�?бва можеби заради годините �?и или можеби заради интере�?ите �?и нз :). Браво че го превеждаш отдавна знаех че ще има AS3 и знаех че ще има мн различи�? от AS2 затова не �?е захванах �? AS2 а �?ега и�?кам да уча AS3 но н�?ма книги на българ�?ки език :S което ме �?мущава, че бързо �?хващам И�?ТЕРЕСУВ�?М СЕ М�?ООГО но англий�?ки�? ми пречи. Затова и�?кам да ти кажа едно гол�?мо БЛ�?ГОД�?РЯ �?М�? �?�?ИСТИ�?�? ТИ БЛ�?ГОД�?РЯ човек затова за което правиш. От 1 �?едмици 2 �?е захванах �? AS3 и ме много кефи �?ами�? код и в�?ичко н�?как�?и е елементарно, но като н�?ма, който да ти го об�?�?ни кое, как, за какво и тн как да го разнереш. Има ли н�?какъв начин да общиваме по-ле�?но мол�?те пиши на westonykn@gmail.com за да �?е разберем мол�?те 🙂 �?ужен ми е човек от помощ като теб

 10. Мартин

  Още ли н�?ма книга :S

 11. Daniel

  и�?кам да попитам книгата вече има ли �? на пазара и каква и е цената?

 12. vitaLee

  и аз ден подир ден отварям google reader с надеждата че ще се появи post-a от [вл]ог, които ще ме извести за появата на книжката на книжният пазар. но уви..
  Явно издателите се мотат нещо.
  kaкто и да е. аз ще чакам хартиеното издание на български. 😉

 13. stefan

  Тази книга ако я пуснат ще е супер обаче като гледам май още не е излязла, а и май няма да излезне скоро.
  Ти след като си я превел вече що не шитнеш срещу заплащане превода на книгата та да четат хората?

 14. Владо

  Първо, защото книгата не е моя интелектуална собственост и после, защото съм си получил парите за превода.

  Това, което мога да направя е да кажа (както съм направил в поста), че няма особен смисъл да се чете на български. Ако не можеш да я разбереш на английски, няма да ти даде много.

 15. IcerimisarK

  Има ли вероятност тази книга да излезе на бял свят? Чакам я от година.

 16. vitaLee

  съвсем случйно в .net видях, че е излязло и българско издание на Actionscript 3 Design Patterns на O’Reilly.
  погледнах в книжарница Пингвините и видях, че и книгата на софтпрес е видяла бял свят наскоро.
  http://www.pe-bg.com/?cid=3&search_q=actionscript
  пусни един пост да информираш все още заинтересованите абонати на блога ти.

Leave a Reply