Мога сам

Хвани баща си за ръката! Изведи го “пред блока”! Спрете точно пред лоста, на който си изтупал толкова много килими! Пусни ръката му! Подскочи! Хвани се за лоста! не, не се набирай! Просто увисни!

И му кажи: “Виждаш ли? Мога да се издържам сам!”

One response to “Мога сам”

  1. Bee

    И по�?ле, �?лед като ти отвърти един шамар �? де�?ницата, можеш да �?е на�?лушаш на град�?ките митове “аз навремето, като б�?х на твоите гходини… �?ма ти така �?и намерил… Майка ти е виновна, че така те е научила… Днешната младеж…” Знаем �?и урока.
    Пон�?кога чув�?твото за хумор е дефицит. Горната �?итуаци�? е пример, в който това личи от пръв поглед. 🙂
    �?�?ма баща, който би го про�?вил при такива об�?то�?тел�?тва.

Leave a Reply