СКГТ – Първи епизод

Автобус 280, момче и момиче са успели да седнат – Явно са се качили още на Университета. Тя като да не е “тукашна”. Говорят си.

Автобусът наближава спирката, на която ще ги остави.

Той:

– Трябва да слезем на следващата. Хайде! – Става и започва да си проправя път през навалицата към по-близката врата без да пуска ръката й.

Тя не е съвсем доволна от това, защото пътеката, която той проправя веднага след него се затваря.

– Изчакай първо да спре!

– Тук, когато автобусът спре, хората започват да се качват. Дотогава трябва да си слязла. – и продължава твърдо към вратата.

?!?!? поглежда го тя?.

Автобусът първо отваря врати, после спира полека, а пред вратите му – стена от хора, която моментално започва да се всмуква навътре.

2 responses to “СКГТ – Първи епизод”

 1. Tataf

  Дългата и тъжна и�?тори�? на СКГТ продължава и до дне�? да ни �?е �?лучва. Силно �?е над�?вам �?коро да �?и поправ�? автомобила, за да изл�?за от ежедневни�? епо�? на град�?ки�? тран�?порт. Друг е въпро�?ът, че �? автомобила влизам в разказа за �?офий�?кото шофиране, който е не по-малко дълъг и тъжен, но поне �?пе�?т�?ва �?ценки като гореопи�?аната на нежната ми и �?антиментална душа.

 2. Bee

  Сагата продължава без край – бабата до девойката “без да и�?ка” �? побутва на в�?еки завой �? пазар�?ката торба �?ъ�? зарзавати от Жен�?ки�? пазар, където зелето е �? 5 �?тотинки по-евтино за килограм, пухти изморено, �?тои прекомерно приведена, повежда разговор �? непознати�? до не�? мъж за �?тарите времена, когато възра�?тните хора �?а били уважавани… момичетата отд�?�?но на не�? об�?ъждат пи�?н�?ката �?и вечер, забивките �? най-готините пичове на купона, мен�?труалните �?и болки, колко тъп е шефът или профе�?орът в универ�?итета, който ги е �?къ�?ал �?амо защото не знаели къде �?е намира Българи�? на картата, “про�?ткът му �? про�?так! С�?�?каш пък той знае!”… Бременна жена �?амо не е припаднала, защото н�?кой �? вид на “младеж от провинци�?та” �?е е разположил на �?едалка и половина, разкрачил �?е е като “р�?зан турчин” (без да и�?кам да обид�? н�?кого, такъв е изразът), мл�?�?ка дъвка незаинтере�?овано и з�?па наоколо – �? под нечи�? пола, �? към �?пирките навън, да не изпу�?не �?во�?та.
  Това е �?амо ча�?т от �?пектакъла, в който в�?еки ден уча�?тваме.
  Дали шофьорът �?е изжив�?ва като �?ъ�?тезател от Формула 1, дали пуши и димът окад�?ва цели�? автобу�?, дали дъни чалга и н�?ма отърване дори на най-задната �?едалка – на кого му пука?
  Глоби ли?! За нередовните пътници – може би.
  Have a nice trip!
  Толкова.
  И много повече, но за това в �?ледващи�? епизод на “СКГТ – приказка без край”.

Leave a Reply