Ще бръмнеш…

Бръмването е еквивалент на непрокопсването. Например в

“С туй тънкото якенце в тоя студ направо ще бръмнеш…”

Leave a Reply