Pivot на български

От вчера официално можете да се възползвате от Pivot на български. Както писах по-рано преводът на езиковия file на системата очаквано се появи в PivotStyles, макар и с не малко закъснение.

2 responses to “Pivot на български”

  1. Mart

    Можеш ли да ми кажеш ко�? е по�?ледната или най-добрата вери�?�? на пивота?

  2. Владо

    �?е го ползвам вече, предполагам, че най-новата е и най-добрата.

    Преди имаше предим�?твото, че не �?е нуждаеше от база данни, но по�?ледно говореха за вер�?и�? 2, ко�?то използва база данни.

    По принцип community-то не е толкова �?илно като на wordpress и в един момент ми омръзна от проблеми, които никога не идваха на дневен ред.

Leave a Reply